Mitmekesisuse kokkuleppel üheksa uut liiget

07.12.2016

6. detsembril allkirjastas üheksa uut organisatsiooni, nende seas nii ettevõtteid kui vabaühendusi, Eesti mitmekesisuse kokkuleppe.

Mitmekesisuse kokkuleppega liitusid Ugala teater, Kaubandus- ja Tööstuskoda, AS Hoolekandeteenused, Eesti Seksuaaltervise Liit, HML Project Management, Irish Estonian Business Network, Eesti Pagulasabi, Eesti Skautide Ühing ning Põhjasörk OÜ.

Seega on kokkuleppega liitunuid juba 80ne ringis, sealhulgas Eesti tuntuimad ja tunnustatuimad tööandjad. Kogunenud mitmekesisuse huvilisi olid tulnud tervitama töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski, Taani suursaadik Søren Kelstrup ja Swedbank Eesti personalijuht Ülle Matt. Lisaks pidas Taani mitmekesisuse ekspert Lotte Holck ettekande oma uurimisvaldkonnast.

Jevgeni Ossinovski sõnas, et diskrimineerimine on ebainimlik ning see on ka majanduslikult ebamõistlik – nii tõrjume talente ega kasuta inimeste maksimaalset potentsiaali. Swedbank Eesti personalidirektor Ülle Matt tõdes: “Erinevad inimesed loovad väärtust, loovad konkurentsieelist, see lubab inimestel tunda end inimestena. Mida rohkem organisatsioone hakkab mitmekesisuse teemaga tegelema, seda tugevamaks muutub ka meie rahvas ja ühiskond.” Taani suursaadik Søren Kelstrup lisas, et mitmekesisusega tegelemine on oluline, kuna keegi ei soovi tunda end tõrjutuna ja igaühel peab olema võimalus panustada, seda nii ettevõttes kui ühiskonnas laiemalt.

Taani mitmekesisuse ekspert Lotte Holck avaldas arvamust, et mitmekesisuse juhtimise (diversity management) teema tuleks hoida lahus vastutustundlikust ettevõtlusest ning rääkida rohkem targa mitmekesisuse juhtimisega kaasnevatest kasudest.  “Väga tihti räägime ettevõtetes mitmekesisuse tagamisest kui moraalsest debatist, tõrjutute abistamisest. Paraku jääb siis tahaplaanile, et mitmekesisuse juhtimine on äriliselt kasulik tegevus,” lisas Holck. Pikemat intervjuud Lotte Holckiga saab lugeda siit.

Mitmekesisuse kokkuleppe eesmärk on edendada ettevõtetes juhtimiskultuuri ja personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise ning pöörab tähelepanu mitmekesisuse juhtimisele.

Tänaseks on mitmekesisuse kokkuleppega liitunud 79 ettevõtet, avaliku sektori organisatsiooni või kodanikuühendust.

Kokkuleppe allkirjastanud ettevõtted ja organisatsioonid:

2016 dets liitujad

 

Inimõiguste Keskuse uus veebileht asub aadressil humanrights.ee