Projektist

Erinevus rikastab on Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise edendamise märk. Siit lehelt leiad veel info Eesti mitmekesisuse kokkuleppe ja iga-aastase mitmekesisuse päeva kohta, mida samuti koordineerib Eesti Inimõiguste Keskus. Loe EIK teistest tegevustest…

Eesti Inimõiguste Keskuse tegevusele saad kaasa aidata annetades või vabatahtlikuna. Loe lähemalt…

TTÜ õiguse instituut koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega viis läbi projekti, mille eesmärk on suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ning võidelda sallimatuse vastu. Sellelt lehelt leiad projekti peamised tulemused.

  • 2014.- 2015. aastal laienes võrdse kohtlemise edendamine ettevõtetest ka avaliku sektori organisatsioonidele. Samuti viisime läbi ja toetame eraldi LGBT ja puuetega inimeste teemalisi tegevusi. Vaata lähemalt…;
  • 2013. aastal keskendus projekt peamiselt võrdse kohtlemise edendamisele ettevõtetes. Lisaks on erilise tähelepanu all teadlikkuse tõstmine võrdsest kohtlemisest ja mittediskrimineerimisest;
  • 2012. aastal keskendus projekt peamiselt võrdse kohtlemise edendamisele ettevõtetes. Lisaks on erilise tähelepanu all võitlus homofoobia ja eakate diskrimineerimise vastu;
  • 2011. aastal keskendus projekt homofoobia vastu võitlemisele ning puuetega inimeste sotsiaalse staatuse edendamisele;
  • 2010. aastal oli fookuses võitlus rassismi ja homofoobiaga.

Projekti finantseerisid Euroopa Liit, Sotsiaalministeerium ja Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut.

Seda projekti toetatati Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi PROGRESS (2007-2013) raames. 

Programmi rakendab Euroopa Komisjon. Programm loodi selleks, et toetada rahaliselt Euroopa Liidu eesmärkide rakendamist tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse valdkonnas ning aidata seeläbi kaasa Euroopa 2020 strateegia eesmärkide saavutamisele nendes valdkondades.

Seitsmeaastane programm on suunatud kõikidele huvirühmadele, kes aitavad välja töötada asjakohaseid ja tõhusaid õigusakte ning kujundada tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, EFTA-EEA riikides ning EL kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides.

Täiendav teave: http://ec.europa.eu/progress

Inimõiguste Keskuse uus veebileht asub aadressil humanrights.ee